Program

„Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.

Im więcej zabawy, tym więcej nauki”

Glerin Doman

 Zabawa jest podstawową i naturalną formą dziecięcej działalności. W toku zabawy dziecko zdobywa rozmaite wiadomości i umiejętności. W zabawie naśladuje i odtwarza elementy pracy ludzkiej, w których wykonanie wkłada wiele wysiłku, tak jak to czynią dorośli w pracy. Zabawowe formy uczenia się, przyczyniają się do złagodzenia wysiłku woli, do podtrzymywania zainteresowania, ciekawości poznawczej, koncentracji uwagi i pamięci. Podczas gier i zabaw dzieci przyswajają sobie różne reguły, zapamiętują je i stosują w odpowiednim momencie. Zabawa ubarwia życie dziecka, czyni je radosnym, daje uczucie odprężenia, mobilizuje do dalszych wysiłków w szkole, sprzyja ogólnemu wychowaniu, opanowaniu wiedzy i różnych umiejętności.

 

W Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” w roku przedszkolnym 2015/2016 pracujemy w oparciu o dwa programy wychowania przedszkolnego. „Program wychowania przedszkolnego” wydawnictwa PWN autorstwa Jolanty Kopały i Elżbiety Tokarskiej, który wskazuje na to, co w przygotowaniu dziecka do etapu edukacji wczesnoszkolnej najważniejsze, czyli indywidualizację pracy w oparciu o wiedzę i umiejętności z uwzględnieniem jego potrzeb rozwojowych oraz  program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” wydawnictwa Mac autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej.  

 

 „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”
Janusz Korczak

Wychowanie od podstaw nie jest rzeczą prostą. Jest to proces ciągły, długotrwały. Nauczyciel – wychowawca pomaga kształtować osobowość dziecka, wychowywać mądrych i dobrych ludzi, wspiera wychowawczą rolę rodziny. Program wychowawczy Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Ełku stworzony jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten opracowany został w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców.

Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:

– radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,

– bezpieczeństwa,

– poczucia własnej godności.