Misja przedszkola

Wizja:

 • Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują

  się dobrze.

 • Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
 • Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.
 • Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.
 • W kolorowych i dobrze wyposażonych salach  dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę  zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.
 • Tworzymy przedszkole bogato  wyposażone  w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.

Misja:

 • Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
 • Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze,

  we współpracy z rodziną i środowiskiem.

 • Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru.
 • Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami kultury.

 

„Pozwól każdemu dziecku robić to, co chce i potrafi robić najlepiej, a okaże się,
że jest geniuszem „

 Podstawowym celem w naszym przedszkolu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka
oraz odszukanie i rozwijanie jego wrodzonych talentów. Dzięki bogatemu wachlarzowi zajęć dodatkowych dzieci mogą w przyjemny i dostosowany do ich wieku sposób poznać, co im sprawia największą przyjemność.