Kadra pedagogiczna

Kadra przedszkola „Słoneczko”  to zespół świetnie wykwalifikowanych i przygotowanych do pracy z małymi dziećmi najlepszych pedagogów. Realizując program przedszkola korzystają z nowoczesnych metod pedagogiki, ale także sięgają po autorskie pomysły. Nauczyciele naszego przedszkola pracują z wielkim zaangażowaniem, dbają o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, otaczają podopiecznych troską, ciepłem i uśmiechem. Każdego dnia z entuzjazmem i pomysłowością uczą, wyjaśniają, inspirują, jednocześnie pozostawiając przestrzeń na odkrycia i własną twórczość dzieci.

Dyrektor:

mgr Renata Basiewicz

Nauczyciel dyplomowany. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, kurs kwalifikacyjny: Organizacja  i  zarządzanie oświatą

mgr Dorota Staniszewska

– magister pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

mgr Edyta Marta Włodkowski

mgr Edyta Marta Włodkowski

Nauczycielka

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”
Studia licencjackie z zakresu pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Studia magisterskie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Uniwersytet w Białymstoku. Dwustopniowy kurs kwalifikacyjny z zakresu kinezjologii edukacyjnej „gimnastyki mózgu”. Kurs kwalifikacyjny z języka angielskiego. Kurs uprawniający do udzielania pierwszej pomocy medycznej, Metoda Krakowska - stymulacyjno - sekwencyjna metoda nauki czytania, Metoda Krakowska - terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju. Uczestniczka wielu warsztatów i kursów w dziedzinie animacji i edukacji dziecięcej opartej na pedagogice zabawy, wykształceniu muzycznym najmłodszych.

mgr Sara Jasińska

mgr Sara Jasińska

Nauczycielka

„Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem. To , czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy”.
Magister wczesnej edukacji z przygotowaniem pedagogicznym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Ukończony licencjat na kierunku Pedagogika o specjalności: logopedia szkolna i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Kurs kwalifikacyjny w zakresie Terapii pedagogicznej. Ukończone m.in. III stopniowe szkolenie Terapii behawioralnej uczniów autystycznych, Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej, Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, Metoda Krakowska - stymulacyjno - sekwencyjna metoda nauki czytania, Metoda Krakowska - terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju, Trening kontaktu i komunikacji, jako punkt wyjścia w terapii małego dziecka ze spektrum autyzmu. Uczestniczka wielu warsztatów i szkoleń w dziedzinie edukacji dziecięcej.


mgr Milena Godlewska

mgr Milena Godlewska

Nauczycielka

„Czas spędzony w przedszkolu i kontakt z dziećmi przynosi mi wiele satysfakcji. Uśmiech i radość dziecka jest największą motywacją do pracy”

Magister z Pedagogiki Rewalidacyjnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Licencjat na kierunku Pedagogika Ogólna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów związanych z pracą z dziećmi.

mgr Krystyna Mikołajczyk

mgr Krystyna Mikołajczyk

Nauczyciel

Studia magisterskie w zakresie pedagogiki i pedagogiki kulturoznawczej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy na kierunkach : Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz Przygotowanie Pedagogiczne. Z dziećmi pracuje od 2001r. - jako wychowawca, opiekun, nauczyciel.
" Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" - Janusz Korczak.
W pracy dążę przede wszystkim do tego, by dzieci z radością witały każdy nowy dzień w przedszkolu. Uśmiech dziecka to najwspanialsza nagroda dla każdego pedagoga.

Asystentki Nauczyciela

Asystentki Nauczyciela

Alina Wojtiuk - Pszczółki
mgr Paulina Pilutkiewicz - Pszczółki
mgr Anna Mulewska - Tygryski
mgr Marta Reska-Gutowska- Tygryski
Justyna Mychal - Biedronki
lic. Olga Ułanowicz - Motylki

Pracownicy administracyjno - obsługowi

Pracownicy administracyjno - obsługowi

Małgorzata Rutkowska, Dorota Bukwaś, Pan Marek

mgr Iwona Mikoś

mgr Iwona Mikoś

współpracownik
mgr Urszula Godlewska

mgr Urszula Godlewska

współpracownik

Ukończyła Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie w zakresie teologii ogólnej. Ukończyła Studia podyplomowe na UWM w Olsztynie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Posiada kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki.