Kadra pedagogiczna

Kadra przedszkola „Słoneczko”  to zespół świetnie wykwalifikowanych i przygotowanych do pracy z małymi dziećmi najlepszych pedagogów. Realizując program przedszkola korzystają z nowoczesnych metod pedagogiki, ale także sięgają po autorskie pomysły. Nauczyciele naszego przedszkola pracują z wielkim zaangażowaniem, dbają o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, otaczają podopiecznych troską, ciepłem i uśmiechem. Każdego dnia z entuzjazmem i pomysłowością uczą, wyjaśniają, inspirują, jednocześnie pozostawiając przestrzeń na odkrycia i własną twórczość dzieci.

Dyrektor:

mgr Renata Basiewicz

Nauczyciel dyplomowany. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, kurs kwalifikacyjny: Organizacja  i  zarządzanie oświatą

mgr Dorota Staniszewska

– magister pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

mgr Edyta Marta Włodkowski

mgr Edyta Marta Włodkowski

Nauczycielka

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”
Studia licencjackie z zakresu pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Studia magisterskie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Uniwersytet w Białymstoku. Dwustopniowy kurs kwalifikacyjny z zakresu kinezjologii edukacyjnej „gimnastyki mózgu”. Kurs kwalifikacyjny z języka angielskiego. Kurs uprawniający do udzielania pierwszej pomocy medycznej, Metoda Krakowska - stymulacyjno - sekwencyjna metoda nauki czytania, Metoda Krakowska - terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju. Uczestniczka wielu warsztatów i kursów w dziedzinie animacji i edukacji dziecięcej opartej na pedagogice zabawy, wykształceniu muzycznym najmłodszych.

mgr Sara Jasińska

mgr Sara Jasińska

Nauczycielka

„Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem. To , czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy”.
Magister wczesnej edukacji z przygotowaniem pedagogicznym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Ukończony licencjat na kierunku Pedagogika o specjalności: logopedia szkolna i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Kurs kwalifikacyjny w zakresie Terapii pedagogicznej. Ukończone m.in. III stopniowe szkolenie Terapii behawioralnej uczniów autystycznych, Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej, Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, Metoda Krakowska - stymulacyjno - sekwencyjna metoda nauki czytania, Metoda Krakowska - terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju, Trening kontaktu i komunikacji, jako punkt wyjścia w terapii małego dziecka ze spektrum autyzmu. Uczestniczka wielu warsztatów i szkoleń w dziedzinie edukacji dziecięcej.


mgr Milena Godlewska

mgr Milena Godlewska

Nauczycielka

„Czas spędzony w przedszkolu i kontakt z dziećmi przynosi mi wiele satysfakcji. Uśmiech i radość dziecka jest największą motywacją do pracy”

Magister z Pedagogiki Rewalidacyjnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Licencjat na kierunku Pedagogika Ogólna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów związanych z pracą z dziećmi.

mgr Krystyna Mikołajczyk

mgr Krystyna Mikołajczyk

Nauczyciel

Studia magisterskie w zakresie pedagogiki i pedagogiki kulturoznawczej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy na kierunkach : Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz Przygotowanie Pedagogiczne. Z dziećmi pracuje od 2001r. - jako wychowawca, opiekun, nauczyciel.
" Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" - Janusz Korczak.
W pracy dążę przede wszystkim do tego, by dzieci z radością witały każdy nowy dzień w przedszkolu. Uśmiech dziecka to najwspanialsza nagroda dla każdego pedagoga.

Asystentki Nauczyciela

Asystentki Nauczyciela

Alina Wojtiuk - Tygryski
mgr Anna Mulewska - Pszczółki
mgr Kamila Bielecka - Motylki
mgr Paulina Pilutkiewicz - Motylki
lic. Olga Ułanowicz - Biedronki
lic. Adrianna Ryczko - Biedronki
Justyna Mychal - Biedronki

mgr  Joanna Kotarska

mgr Joanna Kotarska

Współpracownik

Nauczyciel języka angielskiego z długim stażem zawodowym ( praca w klasach 0-VI szkoły podstawowej). Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła: wyższe studia na Wydziale Filologii (studia licencjackie z filologii angielskiej), magisterskie studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (kierunek- wychowanie przedszkolne), studium nauczycielskie (kierunek- nauczanie początkowe), Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia. Systematycznie doskonali się zawodowo, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach metodycznych (szczególnie dotyczących metod i technik nauczania języka angielskiego dzieci młodszych).

Maria Stępkowska

Maria Stępkowska

Współpacownik

Pedagog i animatorka kultury (UWM Olsztyn). Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej klasy skrzypiec. Ukończyła kurs umuzykalniania niemowląt i małych dzieci metodą E.E. Gordona ( więcej o teorii na stronie http://www.fundacjakreatywnejedukacji.org/z-czego-czerpiemy.html). Prowadzi Akademię Małego Muzykanta. Gra nie tylko na skrzypcach ale także na pianinie, ukulele i gitarze. Czynnie udziela się w wielu projektach i zespołach muzycznych. Koncertuje, nagrywa płyty. "Praca to moja pasja. Przekazuję dzieciom coś bardzo wartościowego- muzyczny świat, w którym każdy może odnaleźć coś dla siebie, odkryć w sobie potencjał na prawdziwego muzykanta. Spontaniczność, improwizacja i kreatywność to podstawa w mojej pracy z dziećmi. Przynosi to satysfakcję zarówno dla mnie jak i dla moich małych uczniów."

Pracownicy administracyjno - obsługowi

Pracownicy administracyjno - obsługowi

Małgorzata Rutkowska, Wioletta Kalinowska, Pan Marek

mgr Paweł Urban

mgr Paweł Urban

współpracownik

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Z wykształcenia jest nauczycielem wf, trenerem judo, gimnastyki i instruktorem gimnastyki korekcyjnej. Pracuje jako trener judo w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Żak w Ełku. Od 10 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą organizując zajęcia sportowo-rekreacyjne oparte na judo, zabawach i grach ruchowych, akrobatyce, gimnastyce korekcyjnej. Poza tym zajmuje się organizacją czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży w czasie wakacji i ferii zimowych poprzez obozy sportowe, rekreacyjne, krajoznawcze

mgr Joanna Ciszewska

mgr Joanna Ciszewska

współpracownik

Ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na kierunku Pedagogika Specjalna - specjalizacja oligofrenopedagog . Posiada certyfikat ukończenia Kursu II stopnia Integracji Sensorycznej. W latach 2007-2009 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Wczesnej Interwencji – Pomoc Dziecku i Rodzinie. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń m.in. Trening Astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe
i wizualne strategie terapeutyczne Mary Kawar, Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej: STEPSI-narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego Tracy MuranStackhouse, Kurs „Kinezjologia Edukacyjna – metoda mająca na celu pomoc w nauczaniu i uczeniu oraz w rehabilitacji osób upośledzonych i niepełnosprawnych”, warsztaty „Jak pracować z dzieckiem autystycznym?”, Specjalistyczne Szkolenie „Konstrukcja indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego
w odniesieniu do diagnozy według Profilu Psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi do 12 roku życia z wykorzystaniem programu komputerowego EDU-1-MULTIMEDIA”,Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno- Pedagogicznej Renata Borowiecka: konferencja: „Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego”, warsztaty: „ Terapia Ręki- funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych i precyzyjnych kończyny górnej i ręki, funkcji dnia codziennego i funkcji grafomotorycznych oraz inne formy stymulacji”, warsztaty: „ Dziecko Wiotkie- praca z dzieckiem z zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowego”, „Dziecko
w równowadze”, „Rozwój odruchowy dziecka”; „ Intergracja Miedzypółkulowa”.

mgr Iwona Mikoś

mgr Iwona Mikoś

współpracownik
mgr Urszula Godlewska

mgr Urszula Godlewska

współpracownik

Ukończyła Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie w zakresie teologii ogólnej. Ukończyła Studia podyplomowe na UWM w Olsztynie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Posiada kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki.